Return to IV. Відділ експлуатації водогосподарських систем

Експлуатація меліоративних систем

 

Солониця-2 001 Солониця-2

Станом на 01.08.2016р. проводиться виконання ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарських системах в зоні діяльності управління.

У Стрийському районі оновлені та впорядковані інформаційно-попереджувальні знаки (стели) на осушних системах “Вівня” та “Жижава”.

На міжгосподарських меліоративних каналах та дамбах оглядачі ГТО проводять комплекс ремонтно-доглядових робіт, а саме:

  • ремонт гідротехнічних споруд;
  • очистка, побілка та маркування споруд;
  • встановлення кілометрових стовпчиків;
  • проведення замірів витрат води на створах та режимно-спостережній мережі.
  • окошення міжгосподарських каналів та дамб від рослинності

Станом на 01.08.2016р.  управлінням укладені договора щодо надання платних послуг з регулювання водно-повітряного режиму на осушених землях з наступними землекористувачами:

  1. Договір № 5 від 10.05.2016р. з С/Г ТзОВ “Літинське” на суму 10030 грн, площа регулювання 1000 га;
  2.  Договір № 6 від 10.12.2016р. з  ТОВ “Захід-Агро МХП” на суму 7520 грн, площа регулювання 800 га;
  3. Договір № 7 від 16.05.2016р. з С/Г ТзОВ “Ролів” на суму 2450 грн, площа регулювання 700 га;
  4.  Договір № 8 від 17.05.2016р. з  ТзОВ “Галичина-Захід”” на суму 4750 грн, площа регулювання 500 га;

 

Заходи по попередженню загоряння торф’яників на осушних системах Дрогобицького району

 

сканирование0001 сканирование0002сканирование0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сканирование0004

 

сканирование0005

сканирование0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сканирование0006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання  вказівки Львівоблводресурсів від 15.02.16 р. № 05/0262 про заходи запобігання виникненню торф’яних пожеж.

_2016_tif

В управлінні розроблені заходи по попередженню загоряння торф’яники на осушних системах Дрогобицького району які погоджені з начальником Дрогобицького РВ ГУ ДСНС України у Львівській області Р.Свястин та Головою комісії з питань ТЕБ НС Дрогобицької РДА В.Шутко і затверджені начальником Дрогобицького УВГ Демчуком Г.Г.

На осушних системах Дрогобицького УВГ торф’яники займають площу 754,5 га, з них пожежонебезпечними являються 575,5 га.

-Тершаківська осушна система всього  429 га

з них пожежонебезпечні                          250 га

ТзОВ ” Перше Травня” с.Волоща

– Тисменицька осушна система            223 га

ТзОВ ” Дружба” с. Вороблевичі             164 га

ТзОВ ” Ролів” с. Ролів                            59 га

– Бистрицька осушна система              102,5 га

ТзОВ ” Літинське” с.Літиня

Способи зарегулювання і подачі води на кожну пожежнонебезпечну ділянку наступні:

– на Тершаківській осушній системі загоряння можливе на осушних торф’яниках площею 250 га, на площі 179 га торф’яники сильно перезволожені  можливість їх загоряння відсутня.Для запобігання загоряння торфів передбачено створення підпору води в каналах існуючими шлюзами-регуляторами.

– на Тисменицькій осушній системі на території Вороблевицької сільської ради загоряння можливе на площі 164 га, для запобігання загоряння здійснюється подача води за рахунок шлюзів-регуляторів РТК-100 на каналі К-1.3Д ПК 14+60.

–   на Тисменицькій осушній системі на території Ролівської сільської ради загоряння можливе на площі 59 га,для запобігання передбачено подачу води в канал К-V-1 з існуючого ставка-накопичувача.

– на Бистрицькій осушній системі  можливе загоряння торфів на площі 102,5 га.

   Для локалізації загорянь практикувати влаштування відокремлюючих піонерних траншей, які унеможливлять подальшого поширення вогню.

Дрогобицьке УВГ обслуговує меліоративні системи та водогосподарські об’єкти в трьох адміністративних районах Львівської області – Дрогобицькому, Стрийському та Сколівському , розташованих в передгірській та гірській зонах Карпат.

          В зоні діяльності управління знаходяться  осушні системи загальною площею 55,8 тис. га, в т.ч. на осушених землях побудовано закритий дренаж на площі 46,9 тис.га (84,1%), системи з двобічним регулюванням займають площу -2,5 тис. га (4,5%), площа польдерних систем становить 4,1 тис. га (7,4%).

  Балансова вартість меліоративних фондів управління станом на 01 січня  2015р. становить 381222,9 тис.грн., у тому числі на балансі управління 282155,4 тис. грн. (74%), з них вартість міжгосподарської меліоративної мережі – 95670,8 тис.грн. , вартість об’єктів берегоукріплення – 180689,4 тис. грн..

 

Водогосподарський комплекс включає:

Об’єкти

Од. виміру

Всього

З них на балансі водогосподарських організацій
Площа осушуваних земель

Протяжність відкритої осушної мережі

Протяжність закритої осушної мережі

Протяжність дамб обвалування

Кількість польдерних насосних станцій

Кількість гідротехнічних споруд:

–         на відкритій мереж

–         на закритій мережі

Режимно-спостережні свердловини

Протяжність об’єктів берегоукріплення

тис. га

км

-“-

-“-

од.

од.

-“-

-“-

од

км

55,8

1429,2

40069

192,1

3

13087

1315

11772

15

37,7

763,3

181,3

3

502

502

15

37,7

Експлуатацію державної міжгосподарської осушувальної мережі здійснюють 3 експлуатаційних дільниці:

Грушівська експлуатаційна дільниця –  18,236 тис. га осушених земель,

Стрийська   експлуатаційна дільниця  – 25,746  тис. га осушених земель,

Підбузька  експлуатаційна дільниця –  11,777 тис. га осушених земель.

Штатна кількість працюючих становить: штат – 157 чол ,; факт – 127 чол. З них:

–    керівники і спеціалісти: штат – 44; факт – 39 чол.;

–    робітники: штат – 113; факт – 88 чол., у тому числі:

–    оглядачі ГТО ; штат – 81; факт – 61 чол.;.

–         машиністи насосних станцій: штат – 6 чол.; факт – 6 чол.;

–         водії : штат – 5; факт – 3 чол.;

–         трактористи-машиністи: штат – 7; факт – 5 чол.;

–         сторожі: штат – 9; факт – 9 чол.;

–         робітники РММ: штат – 3; факт – 3 чол.;

–         інші робітники штат-1 ; факт -1 ;

Осушні системи станом на 01.06.2015. підготовлені до роботи на площі 53.8 тис. га (100% від завдання), за підготовчий період очищено від мулу каналів в обсязі 2,7 тис. куб. м ,  відремонтовано 56 гідротехнічних споруд .

Сільгоспвиробникам в 2015р. надано платних послуг на суму 15 199 грн. по регулюванню водно-повітряного режиму  на площі 2,5 га осушуваних сільгоспугідь.

Інформація

про надання платних послуг щодо регулювання водно-повітряного режиму

по Дрогобицькому УВГ  станом на 03 серпня 2016 році.

№ п/п Найменування водокористувачів (с/г підприємства, фермерські господарства та інші) Заключено протоколів-намірів щодо регулювання водно-повітряного режиму Заключено договорів на послуги щодо регулювання водно-повітряного режиму Фактично надано послуг щодо регулювання водно-повітряного режиму
на площу, га запланована вартість послуг, грн. на площу, га запланована вартість послуг, грн. на площу, га отримано коштів, грн
Дрогобицький район
1 ТОВ ” Захід- Агро МХП” 600 800 7520
2 ТзОВ  “Ролів” 700 700 2450
3 ТзОВ “Літинське” 700 700 6630 1000 10030
Разом по району 2 000 2200 16600 1000 10030
Стрийський район
1 ТзОВ “Галичина-Захід” 500 500 4750
  Разом по району 500 500 4750
Всього по ДУВГ 2 500 2700 21350 1000 10030

Всього в управлінні налічується 6 одиниць автотранспорту, з них: бортових − 3, автокран – 1, мікроавтобус – 1, легковий – 1. Механізмів налічується – 9 одиниць, а саме: бульдозерів – 2 шт.,тракторів з навісним екскаваторним обладнанням – 2 шт., тракторів колісних – 3шт., екскаваторів на пневмоходу – 1шт., екскаватори  (драглайн) – 1 шт.

Аварійний запас матеріалів  станом на 01.07. 2016р. становить 42,1 тис. грн., або 1,5 % від нормативної  потреби 3004,6 тис. гривень.

Основними завданнями  управління є :

–          експлуатація меліоративних систем , водогосподарських споруд , їх ремонт та підтримання в технічно-справному стані ;

–          запобігання і ліквідація наслідків шкідливої дії повеней , паводків , водної ерозії , захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення ;

–          контроль за раціональним використанням , охороною та відтворенням водних ресурсів  всіма юридичними та фізичними особами ;

–           реалізація єдиної технічної політики у сфері водного господарства. Дотримання вимог водного законодавства , «Водного кодексу України»,  Закону України « Про меліорацію».

 

  Виконання плану ремонтно-доглядових робіт по Дрогобицькому УВГ
станом на 01 серпня  2016 р.

Найменування робіт

Один.виміру

План на 2016 рік

Виконання станом на 01 серпня 2016 року

Очистка – всього

тис. м3

8,2 0,1
Поточний ремонт ГТС на м/г мережі

шт.

86

59

Очистка ГТС вручну

шт./м3

332 / 996

352/1062

Побілка, фарбування ГТС

шт./м2

332/ 3320

290/4615

Окошення каналів всього

га

780/770

343/326

в т.ч. — механізоване

га

62/52

41/41

           — ручне

га

718/718

302/285

Ремонт діючих водомірних постів

шт

3

3

Маркування споруд

шт

70

63

Установка кілометрових та пікетажних стовпчиків

шт

110

80

 

Дрогобицьке УВГ фінансується по таких програмах :

–        2407050  «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (загальний фонд)

–     2407050  «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»  ( спеціальний фонд )

Станом на 01.07.2016р. виконано ремонтно-доглядових робіт на міжгосподарській меліоративній мережі на суму 34,3 тис.грн.,  за кошти спеціального фонду -33,6 тис.грн., за рахунок коштів с/г виробника – 18,1 тис.грн.

Грушівською і Підбужзькою дільницями проводяться роботи  із суб’єктами господарювання в зоні обслуговування Дрогобицького району станом на 01 лютого 2016 року.

Page_00001 Page_00002

Стрийською дільницею проводяться роботи  із суб’єктами господарювання в зоні обслуговування Стрийського району станом на 01 лютого 2016 року.

Page_00001 Page_00002

 

 

 ВИКОНАННЯ РОБІТ  
станом на 01 січня 2016р.
№ з/п Замовник № договору Найменування об’єкта Місяць виконання Вартість робіт, грн
1 Гр.Гуменецький Б.О. №15 від 15 червня Проектні роботи                     (Будівництво ставка   в с. Станків Стрийського р-ну)) червень 1 514.00
2 Фізична особа підприємець Качкинович №19 від 24 червня Проектні роботи червень 6 449.00
3 ТзОВ “Галичина-Захід” № 08 від     20 травня Надання послуг з регулювання водно-повітряного режиму   4 735.00
червень 3 125.00
липень 1 610.00
4 ДП “Дрогобицьке лісове господарство” Надання послуг екскаватором ЕК-12.40 для виконання земляних робіт   7 914.00
№  від 02 березня березень 3 673.00
№ 7 від         20 травня травень 3 580.00
вересень 661.00
5 ТзОВ                                  ” Літинське” № 05 від 05 травня Надання послуг з регулювання водно-повітряного режиму 10 464.00
травень 2 500.00
червень 1 515.00
липень 2 614.00
№29 від 16 жовтня жовтень 3 835.00
6 ПП “Львівдах” №15/1 від     15 травня Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави. Львівська фортеця №11″   79 162.60
травень 21 789.17
червень 23 287.76
липень 7 903.11
серпень

жовтень

26 182.56

27820.34

7

 

 

ДП “Прикарпатська регіональна дирекція з водогосподарського будівництва” №  від 02 березня Берегоукріплення та регулювання стр.Збер в с.Смільна Дрогобицького району 160 395.00
серпень 72 194.00
вересень 88 201.00
Разом по інших  організаціях   298454.04
1 Грушівська сільська рада № 10 від      15 травня Ліквідація стихійних сміттєзвалищ травень 7 000.00
2 Дережицька сільська рада 17 765.00
Проектні роботи червень 653.00
№27 від 17 червня Розчистка та регулювання русла р.Раточина червень 17 112.00
3 Броницька сільська рада   86 545.00
№ 13 від 04 червня Проектні роботи липень 3 216.00
№27 від 17 червня Розчистка та регулювання русла р.Раточина липень 40 374.00
серпень 42 955.00
4 Східницька селищна рада № 24 від 17.08.2015р. Проектні роботи жовтень 59 512.00
5 Монастирецька сільська рада (Самбірський район) Проектні роботи липень 2 307.00
6 Блажівська сільська рада (Самбірський район) №9 від Проектні роботи серпень 5 611.00
7 Стрілківська сільська  рада Проектні роботи вересень 3 495.00
8  

Меденицька селищна рада

 

 

 

 

62 031.70
Проектні роботи липень 7 627.70
№ 27 від 17 червня Розчистка та регулювання русла р.Летнянка жовтень 167014.00
Разом по сільським радам   356876.70
Всього по УВГ     660283.64
в т.ч. – проектні роботи 89535.7

 

 

 

 

Інформації

На виконання вказівки № 21/1714 від 18.08.2015р. працівниками управління, зокрема Грушівської експлуатаційної дільниці  Дрогобицького району, постійно проводиться інформування сільських голів та місцевого населення щодо небезпеки випалювання сухостою, стерні, побутових відходів, розпалювання вогнищ протягом пожежонебезпечного періоду.        На осушних системах в зоні діяльності управління торф’яники займають площу 754,5 га, з них пожежонебезпечними являються 575,5 га, в …