Return to III. Відділ водних ресурсів

Оренда водних об’єктів

 

 

Сплата коштів

за надані в оренду водні об’єкти загальнодержавного значення в зоні діяльності Дрогобицького УВГ станом на 01.08.2016р.

№ з/п Орендар Площа водного дзеркала, га/шт. Дата заключення договору в РДА Орендна плата за 1 га,

грн.

Річна сплата за водний об’єкт, грн. Сплачено, грн. Відсоток сплати
1 2 3 4 5 6 7 8
Дрогобицький район
1 ТзОВ пансіонат «Алексік» 6,9/1 29.05.

2008р.

49 р.

356,4 2459,0 2459,0 100
2 ТзОВ «Тандем» 19,8/1 20.05.

2009р.

15 років

316,8 6273,0 6273,0 100
3 Паньків Н. С. 1,1/1 11.09.

2006р.

22 роки

7 міс.

285,12 314,0 314,0 100
4 ФГ «Прикарпаття» 4,5/2 12.10.

2006р.

10 років

285,12 1069,0 600,0 56,1
5 ПП Петрівський Т. В. 2,17/1 15.03.

2007р.

49 років

285,12 619,0 619,0 100
6 ТзОВ «Середяк» 22,4/1 23.03.

2007р.

49 років

285,12 6387,0 3200,0 50
7 ПП Федуняк Р. М. 0,7/1 15.06.

2006р.

10 років

285,12 100,0 100,0 100
8 Величко І. М. 2,26/2 17.07.

2006р.

25 років 7 міс.

285,12 644,0 644,0 100
Разом 59,83/10     17865,0 14209,0 80
Стрийський район
1 ПП Комар І. М. 2,4/3 10.12.

2009р.

10 років

285,12 684,0 870,0 127,2
2 Павлів В. Р. 1,57/1 28.01.

2010р.

25 р.

 

285,12 448,0 448,0 100
1 2 3 4 5 6 7 8
3 ТзОВ «Стриганці-Сервіс» 18,6/5 30.12.2010р.

на 25 років

285,12 5303,0 3094,0 58
4 ТзОВ «Сапфір» 33,4/8 06.04.2012р.

на 49 років

182,50 6095,62 2500,0 41
5 Дмитришин М. В. 0,55/3 10.04.2012р.

на 10 років

285,12 157,0 157,0 100
6 ПВТП «Джерело» 4,32/10 28.09.2011р.

на 25 років

285,12 1232,0 616 50
Разом 60,84/30     13919,62 7685,0 55
Сколівський район
1 ПП Лопатинська І. М. 1,1/25 №13 від 30.01.2009р 10р. 342,1 376,0 376,0 100
Разом 1,1/25     376,0 376,0 100
Всього 121,77/65     33160,62 22270,0 67

 


Як взяти в оренду ставок?

У зв’язку з внесенням змін до ст.51 Водного кодексу України (в редакції Закону України “Про аквакультуру” від 18 вересня 2012 року №5293-VI), що набув чинності з 01.07.2013 р., змінюються умови та порядок надання водних об’єктів у користування на умовах оренди, які передбачені статтею 14 цього закону.

Особливості умов здійснення аквакультури та надання рибогосподарського водного об’єкта (його частини), рибогосподарської технологічної водойми, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, а також акваторії (водного простору) виключної (морської) економічної зони України в користування на умовах оренди для цілей аквакультури

1. Рибогосподарський водний об’єкт для цілей аквакультури надається в користування на умовах оренди юридичній чи фізичній особі відповідно до Водного кодексу України.

Частини рибогосподарського водного об’єкта надаються в користування на умовах оренди юридичній чи фізичній особі органами, які здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) відповідно до Земельного кодексу України, лише для розміщення плавучих рибницьких садків. У такому разі межі наданої в користування частини рибогосподарського водного об’єкта визначаються координатами відведеної акваторії. Відведення земельної ділянки водного фонду під водою (водним простором) та встановлення її меж у натурі (на місцевості) не здійснюються.

2. Рибогосподарська технологічна водойма для цілей аквакультури надається юридичній чи фізичній особі органом, який здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (водним простором) відповідно до Земельного кодексу України, за договором оренди землі (земель водного фонду).

При передачі юридичній чи фізичній особі в оренду рибогосподарської технологічної водойми такій особі одночасно можуть передаватися в користування гідротехнічні споруди.

Надання рибогосподарської технологічної водойми у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

Порядок розроблення та форма паспорта затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства.

3. Об’єктом користування на умовах оренди рибогосподарської технологічної водойми є земельна ділянка під водою, в межах якої здійснюється аквакультура, та вода (водний простір), які в комплексі одночасно надаються в користування одній і тій самій юридичній чи фізичній особі.

Плата за користування на умовах оренди рибогосподарською технологічною водоймою складається з орендної плати за використання земельних ділянок та орендної плати за рибогосподарську технологічну водойму.

4. Надання в користування на умовах оренди акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, визначення їх меж (координат) для цілей аквакультури (марикультури) здійснюється Кабінетом Міністрів України.

При наданні Кабінетом Міністрів України юридичній чи фізичній особі в користування на умовах оренди акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, а також виключної (морської) економічної зони України органи, що відповідно до Земельного кодексу України здійснюють розпорядження земельними ділянками, можуть надавати юридичній чи фізичній особі в користування на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення.

При наданні Кабінетом Міністрів України в користування на умовах оренди акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, а також виключної (морської) економічної зони України відведення земельної ділянки водного фонду під водою (водним простором) та встановлення її меж у натурі (на місцевості) не здійснюється.

5. Методика визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Методика визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства.

6. Договір оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України укладається у письмовій формі.

Істотними умовами договору оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, що визначаються за згодою сторін, є:

об’єкт оренди;

строк дії договору;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

умови використання частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України;

умови і строки передачі об’єкта оренди суб’єкту аквакультури;

умови збереження стану об’єкта оренди;

умови повернення суб’єктом аквакультури об’єкта оренди;

встановлені обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди;

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України можуть конкретизуватися його умови.

7. Передача орендарем права на оренду частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України іншим суб’єктам господарювання забороняється.

8. У договорі оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України визначаються зобов’язання орендаря щодо здійснення ним заходів з охорони та недопущення погіршення екологічного стану рибогосподарського водного об’єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, проведення меліоративних робіт тощо.

9. Державна реєстрація права оренди здійснюється відповідно до закону.

За більш детальним роз’ясненням щодо передачі водних об’єктів (ставків) в оренду можна звернутись до спеціалістів управління:

– заступника начальника Тітова Петра Івановича;

– начальника відділу водних ресурсів Логина Володимира Івановича

за тел. 2-37-76 або безпосередньо в Дрогобицьке УВГ за адресою: м. Дрогобич, вул. Індустріальна, 5

– Розпорядження 173/0/5-15Розпорядження

Розпорядження_0001Розпорядження 2Розпорядження 2_0001ПорядокПорядок_0001Порядок_0002Порядок_0003