Return to IV. Відділ експлуатації водогосподарських систем

Інформація про відділ

Відділ експлуатації меліоративних систем є одним із відділів Дрогобицького УВГ, створеним відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України за №150 від  16.10.2000року.

Безпосередньо підпорядкований головному інженеру управління.

Керується в своїй діяльності постановами, розпорядженнями, наказами вищих керівних органів, методично-нормативними матеріалами по технічній експлуатації меліоративних систем, основами виробничо-економічного планування, системою планово-попереджувального ремонту і раціональної експлуатації меліоративних систем, організацією і технологією виконання ремонтно-експлуатаційних робіт, основами трудового законодавства, нормативними документами з охорони праці і протипожежної безпеки. У своїй діяльності відділ керується Водним та Земельним Кодексами України, Законом України «Про меліорацію земель» та іншими документами, які відносяться до водного господарства. Покладені на відділ завдання і функції виконуються згідно усних та письмових розпоряджень керівництва управління та облводресурсів.

Робота відділу експлуатації меліоративних систем, як і управління в цілому спрямована на забезпечення безаварійної роботи меліоративних систем , недопущення погіршення їх технічного стану та естетичного вигляду, виконання природоохоронних заходів по захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, а також на здійснення контролю за раціональним використанням , відтворенням та охороною водних ресурсів.

Відділ очолює начальник відділу.

ЗАВДАННЯ

2.1. Планування ремонтних робіт з визначення джерел фінансування.

2.2. Визначення переліку водогосподарських споруд, елементів меліоративних систем, які підлягають ремонту.

2.3. Організація робіт по реалізації заходів, направлених на покращення стану міжгосподарської меліоративної мережі.

2.4. Звітність про ремонтно-експлуатаційні роботи, що виконані для утримання в технічно-справному стані меліоративних систем і гідротехнічних споруд.

2.5 Здійснення оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій адміністрації управління.

2.6.Організація роботи з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об’єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

2.7.Забезпечення виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.8. Розроблення режимів роботи водогосподарських систем, які знаходяться на балансі управління та правила їх експлуатації і погодження їх з Львівським облводресурсів.

 

2.9.Здійснення інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем, які знаходяться на балансі Управління.

2.10.Здійснює облік державного меліоративного фонду, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти.

2.11.здійснює первинний облік забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проводить гідрометричні роботи.

2.12.Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки, застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів.

2.13.Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд.

2.14.Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень.

2.15.Розробляє заходи та схеми подачі води на зволоження.

2.16. Залучення коштів на спеціальний фонд, співпраця з головами сільських та селищних рад, землекористувачами, суб’єктами господарювання , підприємцями.

СТРУКТУРА

3.1. Відділ експлуатації меліоративних систем складається з чотирьох чоловік :

– начальник відділу;

– провідний інженер-гідротехнік ;

– провідний інженер-гідротехнік ;

– інженер ІІ категорії ;

3.2. Перелік розподілу службових обов’язків спеціалістів відділу відповідно до „Посадових інструкцій спеціалістів”.

ФУНКЦІЇ

4.1. Відділ експлуатації меліоративних систем виконує покладені на нього завдання штатом спеціалістів в обов’язки якого входять :

– розробка заходів на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт;

– розробка заходів по підготовці меліоративних систем до весняно-польових робіт;

– розробка, разом із спеціалістами по водних ресурсах, заходів по підготовці меліоративних систем, гідротехнічних споруд до пропуску повеней і паводків;

– складання перспективних планів;

– контроль та видача дільницям завдань на складання проектно-кошторисної документації, згідно плану;

– доведення щомісячних завдань дільницям та контроль за їх виконанням;

– прийом виконаних робіт по ремонту міжгосподарських меліоративних систем;

– контроль якості виконаних робіт по дільницях;

– паспортизація міжгосподарських меліоративних систем;

– щорічний облік змін на осушних системах і занесення їх в паспорти;

– облік осушених земель та їх використання;

– контроль наявності аварійного запасу матеріалів, його використання і поповнення;

– звітність перед облводгоспом по питаннях експлуатації меліоративних систем і споруд, форма

3-ВХ, ВДР-1, 4-ВХ.

– складання, разом з іншими підрозділами, річного звіту по технічній експлуатації осушувальних систем і використання осушених земель;

– координація графіка проведення ремонтно-експлуатаційних робіт всіма структурними підрозділами управління;

– контроль списання матеріалів під виконані роботи;

– організація проведення обстеження меліоративних систем та складання „Актів обстеження технічного стану меліоративної мережі та споруд”, „Паспорта технічного стану водогосподарського об’єкту”;

– участь у комісії по прийняттю об’єктів після проведення ремонту;

– проведення роз’яснювальної роботи з населенням про потреби бережного ставлення до водогосподарських об’єктів;

– участь у роботі інформаційно-дорадчого центру.

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ.

5.1. Працівники відділу співпрацюють з бухгалтерією, відділом головного механіка, проектною групою, спеціалістами по водних ресурсах, експлуатаційними дільницями управління. Також спеціалісти підтримують контакти з обласним виробничим управлінням водного господарства, Дрогобицьким відділом Державного казначейства Львівської області, управліннями агропромислового розвитку Дрогобицького, Стрийського, Сколівського районів, з районними відділами земельних ресурсів, Дрогобицьким районним центром Державного земельного кадастру.

ПРАВА

6.1. Працівники відділу мають право :

– представляти управління в державних установах, громадських організаціях по питаннях які входять в їх компетенцію;

– контролювати виконання планів доглядових і ремонтних робіт на міжгосподарській меліоративній мережі;

– перевіряти технологію виконання робіт працівниками управління;

– контролювати своєчасне забезпечення об’єктів капітального і поточного ремонтів проектно-кошторисною документацією;

– контроль за дотриманням правил безпеки експлуатації меліоративних систем;

– відсторонювати від роботи робітників управління, або забороняти експлуатацію обладнання, якщо це загрожує життю працюючих;

– надсилати начальнику управління подання на притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги охорони праці і пожежної безпеки;

– складати акти на осіб винних в пошкодженні водогосподарських споруд.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за :

– достовірність складання звіту перед вищестоящими організаціями;

– правильність застосування інструкцій, положень;

– раціональну організацію праці виконавців, стан трудової дисципліни у відділі;

– оперативне реагування та своєчасне виконання ремонтно-експлуатаційних заходів;

– керівник відділу несе персональну відповідальність за покладені на відділ завдання;

– керівник відділу відповідає за списання матеріалів.