Return to III. Відділ водних ресурсів

Інформація про відділ

Начальник відділу водних ресурсів Логин Володимир Іванович

Начальник відділу водних ресурсів
Логин Володимир Іванович

Відділ водних ресурсів є підрозділом Дрогобицького управління водного господарства і виконує функції, покладені на управління щодо здійснення єдиної державної політики у водному господарстві Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів, спрямованої на відновлення та покращення стану річок та водойм, здійснення заходів по захисту від шкідливої дії вод, здійснення контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів. У своїй діяльності відділ керується Водним та Земельним Кодексами України, Законом України про охорону навколишнього природного середовища та іншими документами, які відносяться до водного господарства. Покладені на відділ завдання і функції виконуються згідно усних та письмових розпоряджень керівництва управління та облводресурсів.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Здійснення державного управління в галузі водного господарства та єдиної технічної політики.

2.2. Підготовка пропозицій до програм по використанню і охороні вод та відтворенню водних ресурсів.

2.3. Здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними.

2.4. Проведення обстежень водних об’єктів.

2.5. Приймає участь у складанні актів про нанесення збитків водогосподарським об’єктам  повенями та паводками.

2.6. Нагляд за дотриманням Водного Кодексу України при користуванні водними об’єктами та землями водного фонду.

2.7. Розробка заходів по підготовці до пропуску паводків, повеней, льодоходу та інших надзвичайних ситуацій.

2.8. Надає в облводресурси інформацію про виконання природоохоронних заходів на річках Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів .

2.9. Разом із районними СЕС приймає участь у розробці заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на водних об’єктах у весняно-літній період.

2.10. Розробка заходів, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідації їх наслідків, включаючи протиповеневий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.11. Приймає участь у веденні обліку аварійних об’єктів на річках, визначення їх технічного стану та подання пропозицій в облводгосп на включення їх в план робіт.

2.12. Здійснення контролю за дотриманням режиму роботи водосховищ та правил їх експлуатації.

2.13. Ведення обліку річок, ставків, водойм, водосховищ, джерел на території Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів.

2.14. Ведення обліку протиповеневих об’єктів і здійснення контролю за виконанням відновлювальних робіт на об’єктах протиповеневого захисту.

2.15. Приймання участі в організації спостережень на річках, водосховищах під час повені, льодоходу та паводків, здійснення зв’язку з облводресурсами і районними комісіями з питань НС та ЦЗН Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів.

2.16. Ведення державного обліку водокористування в сільському господарстві по формі 2ТП-(водгосп).

2.17. Ведення обліку про щоденний стан погоди.

2.18. Видача попереджень про заборону проведення будь-яких робіт на землях водного фонду та меліорованих землях без погодження.

2.19. Проведення працівниками відділу роз’яснювальної роботи серед населення Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів щодо охорони та відтворення водних ресурсів.

2.20. Складання річного звіту по водних ресурсах.

2.21. Контроль за сплатою в державний бюджет коштів за оренду водних об’єктів.

СТРУКТУРА

1. Начальник відділу.

2. Провідний інженер з використання водних ресурсів.

3. Провідний інженер з використання водних ресурсів.

4. Провідний інженер з використання водних ресурсів.

Розподіл обов’язків між спеціалістами відділу визначається їх посадовими інструкціями.

ФУНКЦІЇ

4.1. Разом із районними СЕС приймає участь у розробці заходів по екологічному оздоровленню поверхневих вод та догляду за ними.

4.2. Розробляє пропозиції до програми по захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, використанню і охороні та відтворенню водних ресурсів.

4.3. Здійснює контроль за виконанням заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації їх наслідків, протиповеневого захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

4.4. Приймає участь у складанні актів нанесених збитків водогосподарським об’єктам повенями та паводками.

4.5. Організовує збір інформації про рівні води в річках під час проходження повеней та паводків і передає її в облводресурси.

4.6. Веде облік об’ємів виконаних робіт по природоохоронних заходах.

4.7. Розробляє заходи по підготовці до пропуску паводків, повеней, льодоходу та інших надзвичайних ситуацій.

4.8. Здійснює контроль за режимами роботи водосховищ, каскадів ставків та правилами їх експлуатації в зоні діяльності управління.

4.9. Здійснює контроль за раціональним використанням та відтворенням водних ресурсів.

4.10. Веде облік річок, протиповеневих споруд, водойм, ставків, джерел.

4.11. Проводить обстеження водогосподарських об’єктів за запитами та зверненнями юридичних і фізичних осіб з наданням відповіді в відповідні органи.

4.12. Здійснює облік використання води сільськогосподарськими організаціями та населенням Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів по формі 2ТП-(водгосп).

4.13. Проводить розрахунки необхідних аварійних запасів матеріалів відповідно до «Відомчих норм аварійного запасу матеріалів».

4.14. Надає пропозиції в облводресурсів на видачу технічних умов на експлуатацію ставків та земель водного фонду, які передаються в оренду.

4.15. Видає попередження підприємствам, організаціям та органам місцевого самоврядування Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів  про заборону проведення будь-яких робіт на землях водного фонду та меліорованих землях без погодження із Львівським облводресурсів.

4.16. Здійснює обстеження водних об’єктів Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів щодо дотриманням на них вимог Водного Кодексу України та надсилає відповідні матеріали у Львівське облводресурсів. У випадку виявлення фактів самовільного забору піщано-гравійної суміші та каменю на річках в зоні діяльності управління матеріали надаються у Львівське облводресурсів та правоохоронні органи.

4.17. Надає юридичним та фізичним особам інформації про використання та експлуатацію водних об’єктів.

4.18. Готує матеріали керівництву по питаннях, що входять до компетенції відділу.

4.19. Контролює сплату до державного бюджету коштів за оренду водних об’єктів.

4.20. Сприяє залученню коштів до спеціального фонду. Співпрацює з головами сільських та селищних рад.

 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ

5.1. Співпрацює з Державною екологічною інспекцією, відділами надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, районними санстанціями, районними відділами земельних ресурсів, відділами архітектури та містобудування райдержадміністрацій та в містах в питаннях охорони та раціонального використання водних ресурсів, запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на водогосподарських об’єктах Дрогобицького, Стрийського та Сколівського районів. 

ПРАВА

6.1. Подавати пропозиції про включення в комплексні програми протипаводкових об’єктів, визначати черговість проведення робіт, розробляти комплексні програми по захисту населених пунктів сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

6.2. Здійснювати контроль за дотриманням режимів роботи ставків та водогосподарських систем.

6.3. Має право, як третя особа, приймати участь у перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства на вимогу контролюючих та правоохоронних органів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:

– своєчасну видачу попереджень суб’єктам господарської діяльності та с/радам;

– складання актів нанесених збитків повенями та паводками;

– розробку заходів по підготовці до пропуску паводків, повеней, льодоходу та інших надзвичайних ситуацій;

– своєчасну здачу статистичної звітності;

– своєчасну передачу рівнів води в річках під час проходження паводків і повеней в облводгосп;

– інвентаризацію ставків, водойм, об’єктів берегоукріплення всіх форм власності та джерел;

– проведення обстежень водних об’єктів в зоні діяльності управління з метою виявлення фактів порушення природоохоронного законодавства і за своєчасну передачу відповідних матеріалів в Державну екологічну інспекцію у Львівській області;