Return to II. Про організацію

Основні завдання

Пріоритети Держводагентства у впровадженні реформ на 2016 рік

   Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Встановлення правових норм практичного запровадження переходу від адміністративно-територіального до басейнового принципу управління водними ресурсами. Зокрема буде розроблено:

 • порядок складання планів управління річковими басейнами, які є стратегічними документами розвитку басейнів;

 • методики визначення меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок, а також водогосподарських балансів;

 • методики визначення масивів поверхневої та підземної води, визначення їх екологічного та хімічного станів.

   Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави в частині одержання документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування). Першочерговим є завдання врегулювання відносин у сфері спеціального водокористування. Врегулювання відносин у цій сфері дозволить:

 • зменшити кількість дозвільно-погоджувальних органів;

 • обмежити сферу дії спеціального водокористування для вторинних водокористувачів та водокористувачів, що у своїй діяльності використовують незначні обсяги води;

 • збільшити строк права спецводокористування;

 • можливість подання документів для отримання дозволу в електронному вигляді;

 • скоротити перелік документів, які подаються для оформлення права спеціального водокористування, визначивши їх вичерпний перелік.

   Запровадження механізму державно-приватного партнерства для стимулювання охорони вод, забезпечення раціонального використання водних ресурсів та меліорованих земель. Механізм державно-приватного партнерства впроваджуватиметься шляхом утворення організацій або асоціацій земле- та водокористувачів, які об’єднують землевласників, орендарів та водокористувачів і діють як громадські установи, що мають юридичний статус. Зазначені заходи дадуть можливість:

 • забезпечити охорону вод та раціональне використання водних ресурсів;

 • зменшити фінансове навантаження на бюджети;

 • залучити інвестиційні кошти за рахунок міжнародної допомоги;

 • використовувати державно-приватне партнерство, в тому числі через концесію внутрішньогосподарських меліоративних мереж дніпровських водосховищ.

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація
В зоні обслуговування станом на 1.01.2015року знаходяться дев’ять осушувальних систем загальною площею 55,8 тис. га, в тому числі 49,6 тис. га гончарного дренажу.
На балансі управління знаходяться 763,3 км каналів міжгосподарської державної мережі, 502 шт. гідротехнічних споруд на відкритій мережі, три насосні станції, 16,9 км експлуатаційних доріг, 179,34 км дамб, 37,74 км кріплення берегів річок, 23 перепадів, 1,3 км лотків, 5 порогів, 77 півзагат на гірських річках.

Загальна балансова вартість основних засобів складає 282,2 млн. грн., в т. ч.:
меліоративних систем – 95,8 млн. грн.,

берегоукріплення – 180,7 млн. грн.

ТЕРИТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ

Зона діяльності Дрогобицького управління водного господарства припадає на гірські та передгірські райони Карпат.Основними проблемами даного району є часті та досить сильні паводки, які можуть повторюватись 3-8 разів на рік і завдають значних збитків.

Крім того, проблемою регіону є невикористання меліорованих земель – на внутрішньогосподарській мережі не проводяться доглядові та ремонтні роботи і, як наслідок, погіршується технічний стан систем, піднімається рівень ґрунтових вод.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ

Для захисту від паводків використовуються дамби обвалування, берегоукріплення, руслові споруди, прокопи, водосховища. Однак, існуючих інженерних споруд для протипаводкового захисту недостатньо. Мають місце переливи води через водозахисні дамби та їх руйнування, що спричинює затоплення територій і завдає значних економічних та екологічних збитків.