Return to VII. Документи

Нормативні акти

При виконанні повноважень Дрогобицьке УВГ керується Законами України та нормативними документами:
•Водний кодекс,
•Земельний кодекс,
•Бюджетний кодекс,
•ЗУ “Промеліорацію”,
•ЗУ “Проохорону навколишнього природного середовища”,
•постанови Кабінету Міністрів України
•постанови Верховної ради України,
•Указами Президента, що стосується водного господарства;
•розпорядчими документами ДержводгоспуУкраїни, Лвівського обласного управління водних ресурсів, обласної державної адміністрації і обласної ради,
•районних державних адміністрацій та районних рад

УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

79008, м. Львів, вул. Винниченка. 18. тел.: 299-91-00. факс: 261-23-99

14 травня 2010 р.

№5/33-2551/0/2-10/1-27

Головам Райдержадміністрацій

Міським головам міст обласного значення

Головне контрольно-ревізійне управління України надало на ім’я Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. доповідну записку про хід і контролю за використанням коштів, спрямованих на усунення наслідків липневого паводку 2008 року. В цій записці зазначено, що в цілому протягом 2008-2010 років проведе ними контрольними заходами за участю представників органів державної контрольно-ревізійної служби виявлено ряд фінансових порушень, за результатами яких до правоохороних органів передано 86 матеріалів ревізій та висновків робочих груп.

У тому числі, представниками КРУ та УСБУ у Львівській області організовано проведення повторних обстежень на комунальних об’єктах області, постраждалих від липневого паводку 2008 року, якими попереджено незаконні витрати бюджетних коштів на проведення будівельних та ремонтно-відновних робіт ні суму 11,4 млн гривень.

На думку Головного контрольно-ревізійного управління України, відсутність кваліфікованих спеціалістів у складі комісій по обстеженню пошкоджених стихією об’єктів, які формувались органами місцевого самоврядування, призвела до неякісного обстеження пошкоджених об’єктів та упереджених висновків.

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України А.П. Клюєва від 13 квітня 2010 року №18452/1/1-10 до зазначеної доповідної записки та з метою недопущення виникнення подібних випадків у майбутньому пропоную:

1.3 метою вдосконалення порядку використання бюджетних коштів, спрямованих на ліквідацію наслідків стихійного лиха, та запобігання зловживань при визначенні достовірної оцінки завданих збитків, зобов’язати органи місцевого самоврядування включати до складу комісій з обстеження майна спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби та правоохоронних органів.

2.3 метою запобігання включенню до перелік об’єктів, які потребують проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, необхідно більш чітко зазначати причин: і їх пошкоджень. Наприклад: “Субвенція спрямована на відновлення об’єктів, які пошкоджені та припинили свою діяльність внаслідок стихійного лиха”.

З.Під час проведення обстеження майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха, та .визначенні розміру заподіяної шкоди проводити обов’язкову фіксацію пошкоджених об’єктів на фото та відео носіях, які додавати до Актів обстеження.

Зазначені вимоги пропоную довести до керівного складу райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, до керівників органів місцевого самоврядування та об’єктів господарювання на адміністративних територіях, керівників місцевих органів державної контрольно-ревізійної службі, правоохоронних органів та враховувати їх в роботі при виникненні надзвичайних ситуацій.

З повагою перший заступник голови облдержадміністрації Мирон Янків

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХVІ сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 906

від 22 жовтня 2013 року

 

Про затвердження Положення про порядок

планування та фінансування природоохоронних

заходів з обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 “Про Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища” (із змінами),  враховуючи висновок постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації, Львівська обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (додається).
  2. Визнати рішення обласної ради від 31.03.2005 № 341 “Про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишньогоприродного середовища Львівської області” таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради (О. Балицький).

 

 

Голова обласної ради                                                         Петро КОЛОДІЙ

 

 

 

Додаток  до рішення

                                   від 22 жовтня 2013

                      №________

                                                                                                                            

Положення

про порядок планування та фінансування природоохоронних

заходів з обласного фонду охорони навколишнього

природного середовища Львівської області

 

1. Загальні положення

 

1.1.     Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Львівської області (далі – Фонд) є складовою частиною обласного бюджету Львівської області, основною метою якого є концентрація коштів і цільове фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, запобіганням, зменшенням та усуненням забруднення навколишнього природного середовища.

1.2.     Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 “Про Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища” (із змінами) та від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних” (із змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

1.3.     Формування коштів Фонду в складі обласного бюджету здійснювати за рахунок надходжень, визначених чинним законодавством.

1.4.     Порядок встановлює загальнообовязкові правила планування природоохоронних заходів з метою їх фінансування протягом бюджетного року з Фонду, а також правила здійснення фінансування цих заходів.

1.5.     Головні розпорядники коштів Фонду визначаються при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік та при внесенні змін у показники обласного бюджету.

 

2. Порядок планування проведення природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

 

2.1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним пріоритетним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, визначених державними та регіональними природоохоронними програмами, Стратегією розвитку Львівщини, а також щорічними Програмами соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.

2.2. Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету, (далі – Перелік) затверджується додатком до щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.

2.3. Перелік формує департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації і погоджує постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради.

2.4. Основою для розгляду та внесення природоохоронного заходу до Переліку є запити на фінансування з Фонду, які подаються департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, і пропозиції, які подаються до постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради, а також невідкладність виконання природоохоронного заходу, спрямованого на запобігання, зменшення чи усунення забруднення навколишнього природного середовища.

Разом із запитом подаються кошториси витрат, які пропонуються здійснити за рахунок коштів Фонду, графіки реалізації заходів, обґрунтування та копії документів або витяги з них із відповідними додатками (за формами згідно з додатками 2 – 4).

Внесення заходів до Переліку відбувається за встановленими у пункті 3 пріоритетами та критеріями першочерговості заходів.

2.5. Запити та пропозиції до Переліку на плановий фінансовий рік замовники природоохоронних заходів подають у департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації з 1 липня до 31 жовтня поточного року.  

Пізніше встановленого терміну можуть подаватися запити, які стосуються заходів, спрямованих на реалізацію невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних екологічних ситуацій чи їх попередження.

2.6. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністраціївидає екологічні висновки щодо заходів, які внесено до Переліку, за наявності належним чином оформлених запитів. Екологічні висновки надаються замовникам заходів та департаментові фінансів облдержадміністрації.  

2.7. Після затвердження Переліку та внесення відповідних змін у видатки обласного бюджету департамент фінансів облдержадміністрації, за пропозиціями головних розпорядників коштів, складає помісячний та пообєктний розподіл асигнувань і доводить до головних розпорядників коштів довідку про бюджетні асигнування, відповідно до затверджених бюджетних призначень (встановлених бюджетних асигнувань) за кодами бюджетної класифікації.

2.8. Головні розпорядники коштів обласного бюджету на основі довідки про бюджетні асигнування затверджують (уточнюють) кошториси і подають їх на погодження до департаменту фінансів облдержадміністрації.

2.9. Кошти Фонду використовуються виключно відповідно до Переліку, затвердженого рішенням Львівської обласної ради на основі виданих екологічних висновків.

 

3. Пріоритети та критерії формування Переліку

природоохоронних заходів

 

3.1. Основними пріоритетними напрямами спрямування коштів Фонду є:

– розробка та здійснення регіональних програм охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;

– стабілізація екологічної рівноваги в гірничо-хімічних та гірничо-видобувних регіонах області;

– будівництво, реконструкція і ремонт водопровідно-каналізаційних систем та очисних споруд;

– будівництво, реконструкція й облаштування полігонів твердих побутових відходів і здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;

– попередження та ліквідація аварійних екологічних ситуацій;

– проведення робіт щодо впорядкування та охорони природно-заповідних територій;

– здійснення заходів, повязаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;

– організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації;

– розробка і впровадження економічного механізму природокористування та екологічних нормативів і стандартів;

– проведення науково-практичних конференцій і семінарів, організація виставок, реклами та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.

3.2. Першочерговим правом внесення природоохоронних заходів до проекту Переліку на плановий рік є:

– державне та регіональне значення обєкта (заходу);

– наявність рішень Кабінету Міністрів України, обласної ради та облдержадміністрації щодо даного заходу;

– високий ступінь готовності обєкта (робіт) до проведення заходу;

– природоохоронний ефект від впровадження заходу;

– співфінансування за всіма джерелами (Державний бюджет, Державний фонд ОНПС, місцевий бюджет, інші кошти);

– спрямування з місцевого бюджету коштів на реалізацію екологічного заходу не менше 10 % від обсягу передбаченої субвенції з Фонду.

 

4. Внесення змін і доповнень до Переліку

 

4.1. Зміни та доповнення до затвердженого Переліку готує департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі поданих на розгляд запитів на здійснення природоохоронних заходів, відповідно до визначених пріоритетів природоохоронної діяльності в області.

4.2. У разі виникнення потреби в ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, зміни та доповнення до Переліку вносяться за ініціативою Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації і обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

4.3 Зміни до Переліку чи проект додаткового Переліку попередньо погоджує постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради і подає його на затвердження в порядку, визначеному обласною радою.

 

5. Фінансування природоохоронних заходів з Фонду

 

5.1. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється департаментом фінансів облдержадміністрації з Фонду у межах надходження до нього коштів, у встановленому законодавством порядку, на підставі поданого головним розпорядником кошторису та заявки (замовлення) на фінансування природоохоронного заходу, згідно із затвердженим помісячним розписом асигнувань.

5.2. Головні розпорядники коштів обласного бюджету та райдержадміністрації (міськвиконкоми міст обласного підпорядкування), які отримують субвенції на фінансування природоохоронних заходів, подають заявки (замовлення)  на фінансування до департаменту фінансів облдержадміністрації.

5.3. У разі необхідності замовники заходів можуть проводити фінансування заходів на умовах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”.

5.4. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764.

5.5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів  Фонду здійснюється в установленому законом порядку.

 

6. Особливі умови виділення коштів з Фонду

 

6.1.  Кошти Фонду використовуються виключно на заходи, передбачені Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (із змінами).

6.2. Пропозиції для фінансування природоохоронних заходів з Фонду райдержадміністрацій, міських, сільських та селищних рад, у яких на рахунках в місцевих бюджетах наявні значні залишки невикористаних коштів місцевих фондів ОНПС, що не залучаються на виконання запропонованих природоохоронних заходів, розгляду не підлягають.

6.3. Дофінансування виконання спільних (міжнародних) проектів здійснюється лише за умови подання необхідних договірних документів сторін та спеціальних протокольних рішень облдержадміністрації щодо співфінансування зазначених проектів.

 

 

 

7. Контроль та звітність про освоєння коштів Фонду

 

7.1. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації проводить постійний контроль й аналіз стану виконання природоохоронних заходів та ефективності використання коштів.

7.2. Департамент фінансів облдержадміністрації щотижня подає департаментові екології та природних ресурсів облдержадміністрації інформацію про виділені головним розпорядникам кошти Фонду на виконання природоохоронних заходів.

7.3. Кожен замовник та одержувач коштів Фонду зобовязаний подати:

          головним розпорядникам коштів Фонду, відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку і звітності, у терміни, визначені календарними планами виконання робіт, звіти про використання виділених коштів і виконання природоохоронних заходів, а також щомісячно – про стан освоєння зазначених коштів;

          департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – щомісяця звіти про стан освоєння коштів та виконані роботи, а також, після завершення робіт, інформацію про природоохоронний ефект від упровадження заходу.

7.4. Звіти про завершення робіт, профінансованих за рахунок виділених коштів, виконавці подають у 2-х примірниках департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за формою, згідно з додатком 5.

7.5. Звіт має містити:

          підсумки виконання та практичної реалізації наукових, науково-дослідних та проектних робіт, пропагандистських і рекламних проектів, робіт, пов’язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням природно-ресурсного потенціалу області;

          результати проведення робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, створення екологічно безпечних умов проживання населення;

          результати заслуховуються на засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

          акти про виконані роботи, що пов’язані з проведенням будівельних, будівельно-монтажних, монтажних, ремонтних робіт на об’єктах природоохоронного призначення;

          акти завізовані відповідними галузевими управліннями облдержадміністрації, у віданні яких є цей вид господарської діяльності.

7.6. У разі неподання Замовником екологічного заходу звіту в установлені терміни або не в повному обсязі (відповідно до пункту 7.5 Положення), питання фінансування робіт з обласного природоохоронного фонду заходів, що є перехідними, а також нових екологічних заходів у регіоні, на підприємстві, в організації на наступний фінансовий рік розгляду не підлягають.

7.7. Замовники заходів несуть відповідальність за цільове використання коштів Фонду, відповідно до чинного законодавства.

Повний фінансовий контроль цільового та ефективного використання коштів Фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які, згідно із законодавством, покладені такі функції.

7.8. Матеріали піврічного та річного звіту про стан використання коштів Фонду головний розпорядник подає до органу статистики, а також органам виконавчої влади, діяльність яких повязана з охороною навколишнього природного середовища.

7.9.  Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації подає Львівській обласній раді і департаментові фінансів облдержадміністрації щоквартальний звіт про обсяги використання коштів Фонду та виконані роботи щодо кожного заходу затвердженого Переліку.

 

 

Керуючий справами (керівник справ)

обласної ради                                                                                              Євген ЗАХАРЕВИЧ

Додаток 1

до Положення

Пропозиції

до проекту Переліку першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 20___ році

 

 

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Замовник заходу

 

 

 

Головний розпорядник коштів або отримувач субвенцій

Ступінь готовності об’єкта фінансування, у %

Термін виконання

Обсяг фінансування,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Загальна кошторисна вартість

Залишок кошторисної вартості станом на 01.01.20__ р.

Підлягає фінансуванню у 20___році

Державний бюджет

Державний фонд ОНПС

Обласний фонд ОНПС

Місцевий бюджет

Інші

Усього

у т.ч. місцевий фонд  ОНПС

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                 Підпис керівника

 Керуючий справами (керівник справ) обласної ради                ЄВГЕН ЗАХАРЕВИЧ                                                                                                                                                                   


Додаток 2

до Положення

 

                                               Погоджено*

Головний розпорядник коштів

 ______________________

“____”___________20___р

 

Запит

на фінансування з обласного фонду

охорони навколишнього природного середовища

 

1. Назва заходу_______________________________________________________

2. Відомості про подавача (замовника заходу)

2.1. Повна назва______________________________________________________

2.2. Адреса___________________________________________________________

2.4. Телефон,факс____________________________________________________

2.5. Форма власності (державна, приватна, інша) __________________________

3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об’єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)

3.1. Повна назва______________________________________________________

3.2. Адреса___________________________________________________________

3.4. Телефон, факс____________________________________________________

3.5. Форма власності (державна, приватна, інша)___________________________

4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів обласного фонду

4.1. Нарахована та сплачена сума сплаченого екологічного податку отримувачем коштів обласного фонду за два попередні роки :

нарахована у ____ році        _____  , фактично сплачена _______

нарахована у ____ році        _____  , фактично сплачена _______

4.2. Якщо подавачем-заявником виступають місцеві органи влади, то вказати суми нагромаджень коштів на природоохоронних фондах у складі місцевих бюджетів за останні роки та їх спрямування_______________________________

5. Місце (адреса) реалізації заходу ______________________________________

6. Характеристика заходу:

6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)____________________________________________________________

6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з обласного фонду, або інші підстави)___________________________________________________________

6.3. Мета і головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені, та короткий зміст заходу)______________________________________________

____________________________________________________

 

6.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту й навести якісні та/або кількісні характеристики)____________________________

___________________________________________________________________

6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та/або кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження)_______________

______________________________________________

7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена)_______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)____________

_________________________________________________

9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту):

9.1. Загальна вартість за затвердженим проектом (тис. грн.)__________________

 

9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (в % від загальної вартості)_____________________________________________________________

9.3. Видатки з обласного фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.)

усього ______________________________________________________________,

у тому числі в ____ році (рік, на який подається запит)_______за КЕКВ_______

фактичні  видатки  за  попередній  період ___________за  КЕКВ______________

9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)

усього_______________________________________________________________

у т. ч. в ______році (рік, на який подається запит)__________________________

9.5. Інші джерела фінансування

(бюджети всіх рівнів, фонди в складі бюджетів усіх рівнів, (тис. грн.)

усього:

джерело____________________обсяг фінансування________________________

у т. ч. в ______році (рік, на який подається запит):

джерело____________________обсяг фінансування________________________

10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом)___________________________________________

 

11. Термін окупності заходу____________________________________________

 

 

М. п.

Керівник

 

Головний бухгалтер

Із запитом подаються:

        кошторис витрат, які будуть здійснюватись за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у                      році;

        графік реалізації заходу у ______ році;

        копії документів (витяги з цих документів), які вказані як підстава для виконання.

 

Примітки:

            *- погоджується головним розпорядником коштів – отримувачем субвенції.

 

 

 

Керуючий справами                                                                    Євген ЗАХАРЕВИЧ

(керівник справ) обласної ради                                            

Додаток 3

                                                                                                                 до Положення

 

Кошторис витрат,

які будуть здійснюватись за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у ________році

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

(назва заходу)

 

 

№ з/п

Види робіт (етапи реалізації)

Вартість (тис. грн)

КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь захід

 

 

 

 М. п.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

Додаток 4

                                                                                                                                         до Положення

 

 

Графік реалізації заходу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

у ________році

 

 

№ з/п

Види робіт

(етапи реалізації)

Терміни реалізації з початку фінанасування

 (місяці або тижні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. п.

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

                                                                                                                                   Додаток 5

до Положення

 

Вимоги

до оформлення звітних матеріалів про використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

У звітних матеріалах мають бути вказані:

1. Назва екологічного заходу.

2. Відповідальний виконавець заходу (авторський колектив проекту, підрядні та субпідрядні організації, які здійснювали освоєння коштів, договірні документи).

3. Природоохоронні проблеми та завдання, які були вирішені в результаті реалізації проекту.

4. Соціально-економічний ефект від запровадження природоохоронного заходу.

5. Кінцевий результат (чи кінцевий продукт), отриманий у результаті здійснення заходу.

   5.1. Відомості про власника реалізованого заходу?

   5.2. У чию власність він переданий?

   5.3. Відомості про подальшу експлуатацію?

6. Виконавчий кошторис витрат, акт передачі-приймання робіт (обєкта).

7. Якщо кінцевим результатом проекту є:

   7.1. Концепції, регіональні (місцеві) комплексні екологічні програми, то необхідно вказати механізми їх впровадження та реалізації.

   7.2. Науково-дослідні, проектно-пошукові чи дослідно-конструкторські розробки природоохоронного характеру, то слід вказати замовників цього проекту, а також як буде реалізовуватись у майбутньому проект, кому буде переданийна реалізацію, термін окупності проекту.

   7.3. Заходи, спрямовані на зниження впливу на забруднення довкілля, то обов’язково вказати, які витрати необхідні на запуск чи експлуатацію об’єкта, дофінансування якого відбувалось за рахунок здійснення проекту; ступінь зв’язку проекту з іншими заходами, спрямованими на охорону довкілля, які проводяться на підприємстві, у місті, регіоні, водному об’єкті тощо.

   7.4. Роботи щодо охорони територій природно-заповідного фонду, то слід вказати характер проведених робіт, їх природоохоронний ефект.

   7.5. Науково-практичні семінари, наради, конференції, виставки, то необхідно подати звітні матеріали про їх проведення як організаційного, так інформаційно-аналітичного та рекомендаційно-практичного характеру, а також взірці виданих матеріалів.

   7.6. Друкована продукція, то обов’язково вказати тираж видання, способи розповсюдження, кому вона передана чи буде передана.

8. Загальна вартість заходу, вказати інші джерела його фінансування (вказати суми, у т.ч. кошти Фонду).

 

 

9. Фінансовий звіт про освоєння коштів, у 2 примірниках завершеного проекту.

 

       Підпис відповідального

       виконавця проекту

                                                                       

*) Заповнюється та подається Замовником екологічного заходу до департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

 

Керуючий справами                                                                    Євген ЗАХАРЕВИЧ

(керівник справ) обласної ради